O modyfikacji

Modyfikacja Wrzesień '39 zrzesza założycieli oryginalnej modyfikacji przygotowanej do gry Operation Flashpoint (MarekModel & Jaksa), dodając trochę nowości na pokład (Topas, Abs, Lecholas oraz Vilas). Naszym celem jest stworzenie kompletnego wyposażenia i uzbrojenia Armii Polskiej, a także przedstawienie historycznych faktów, w tym wiarygodne środowisko lat '30, przedstawiające współczesną Polskę na tle światowych wydarzeń.

Galeria

Trójwymiarowy model porucznika Wojska Polskiego

Trójwymiarowy model karabinu przeciwpancernego wz. 35 Ur

Historia

Data Opis
6.05.2006 MarekModel i Jaksa startują projekt Wrzesień 1939 i gromadzą wokół utalentowanych ludzi
1.09.2006 Pierwsza publikacja dema modyfikacji Wrzesień 1939 do gry Operation Flashpoint
3.01.2013 Pierwsza w pełni historyczna (realistyczna) rekonstrukcja Bitwy pod Staszowem i Lisowem z serii Największe bitwy pancerne II Wojny Światowej - Wyzwolenie Polski 1944-45 w oparciu możliwości slinika ArmA w modyfikacji IronFront.
16.03.2013 Pierwsza publikacja modyfikacji Wrzesień 1939 (Piechota) do gry ArmA II.
31.05.2013 Rekosntrukcja bitwy pod Monte Cassino (przy użyciu modyfikacji Invasion44).
Zamysł stworzenia profejsonalnej grupy rekonstrucyjnej w oparciu o profesjonalną treść modyfikacji Wrzesień 1939.
10.07.2013 Stworzenie planu odtworzenia wszystkich największych bitw Kampanii Obronnej 1939 roku oraz profesjonalne grupy rekonstrukcyjnej w oparciu o możliwości gry ArmA i jej silnika Virtual Reality używanego w profejsonalnych synulatorach w wielu armiach świata do treningu prawdziwych żołnierzy i planowania operacji oraz logistyki działań wojennych.
22.07.2013 Rekrutacja miłośników historii do planowanej wydzielonej z grupy Veteranów specjalistycznej grupy (konsultantów i rekonstuktorów z prawdziwych grup rekonstrukcyjnych) oraz początek prac nad zbieranie materiłu) do Obrony Westerplatte, Poczty Polskiej, bitwy pod Mokrą oraz kontrofensywy nad Bzurą.

Powtaje idea powstania EGRH w celu upamiętniania nazwisk bohaterów i miejsc chwały oraz plan dotarcia do jak największej młodych liczby miłośników historii i ich edukacji w duchu patriotycznym w opraciu o najatrakcyjnieszą dostępną obecnie formę (gier i symulatorów komputerowych) dostepnych przez Internet.

1.09.2013 W 74 rocnicę wybuchu II Wojny Światowej pierwsza w Polsce prezentacja modyfikacji Wrzesień 1939 zastosowanego w realistycznej rekonstrukcji z udziałem miłośników historii z grup Veterani, 6PDP, ACPL, COSA, ESF, PSCT i NN.
12.09.2013 Premiera gry Arma 3 — powstaje problem z niekompatybilnością treści.
5.12.2013 List intencyjny po konultacji prawnej SaSTroop'a do Topasa przekazny w imieniu Veteranów poprzez naszego członka Wlocz99 w sprawie pomocy i możliwości udzielenia nam wsparcia dla planowanego projektu EGRH Veteranów.
20.09.2014 Nawiązanie wspłópracy z polskim "guru" od umocnień drugowojennych (Robertem Jurgą) w sprawie elementów planowanych rekonstrukcji.
5.01.2014

Ogłaszenie końca prac i decyzja o przkazaniu Veterańskiej grupie pasjonatów historii wyłączności na wykorzystanie w prezentacjach treści modyfikacji Wrzesień 1939 i jego ew. dalszego rozwoju.

Due to family and work obligations it has been shelved by me over a year and a half ago... In the meantime I have transfered the rights to manage this site and develop the contnet further to a group of enthusiasts, who will luckily bring it all forward. As far as my knowledge goes all is being polished and organised from the ground up, towards a stable build. Hopefuly the new owners of the mod will post news, I myself do not follow this at all for quite a time now.

Topas
8.02.2014 Przekazanie oficjalnej licencji dla historycznych prac nowo tworzonej grupy rekonstukcujnej Veterani-EGRH.
22.03.2014 Zaproszenie do wspópracy i wsparcie Lecholasa.
02.04.2014 Rejestracja EGRH w oparciu o udostepnione w pełni niepublikowane treści moda. Rozpoczęcie prac nad planem rekonstukcji wszystkich bitw Kampanii Obronnej 1939 roku oraz początek nawiązywania wspóplracy z grupami rekonstukcyjnymi w rzeczywistości. Zgłoszenie do czołowych portali rekonstukcyjnych.
12.05.2014 Premiera rekostrukcji — Bitwa pod Mokrą
13.05.2014 Premiera rekostrukcji — Kontrofensywa nad Bzurą.
17.05.2014 Premiera rekostrukcji — Bitwa pod Kockiem
Premiera działalności EGRH i rekosntrukcji w oparciu o modyfikację Wrzesień 1939 w Warszawskim IPN.
29.05.2014 Premiera rekostrukcji — Obrona Westerplatte
19.08.2015 Premiera rekostrukcji — Obrona Poczty Polskiej
19.07.2016 Decyzja o rozpoczęciu przygotowań do przeportowania treści po wpisie:

Super, tak właśnie to sobie wyobrażaliśmy zaczynając... Dużo samozaparcia, czasu i determinacji w pracach życzę.

Jarosław Korczyński, Topas.
07.01.2017 EGRH zyskuje szefa moderów (NightInthruder). Rozpoczyna się profesjonalne kształtowanie DevTeam'u Wrzesień '39 oraz planowanie działań oraz szkoleń młodej grupy moderów.
02.08.2015 List intencyjny i nawiązanie ponownej wpółpracy z Lecholas'em (szefem historycznym dedykowanych map modyfikacji Wrzesień 1939)
21.02.2017 Zgodnie z wolą Topasa i zapisami licencji dla Veteranów — nawiązanie ścisłej współpracy z czeską grupą CSA 38-45 Petrltach'a i ustalenie wspólnego kierunku rozwoju wszystkich treści. Otrzymanie licencji dla wpólnej pracy. Nawiązanie współpracy z grupą IFA3 w celu zapewnienia pełnej kompatybilności wszystkich drugowojennych treści przy rekonstrukcjach w przyszłości.
09.03.2017 Rejestracja domeny www.september39.pl i prace nad oficjalną stroną internetową.
 • HTTP status: 200 OK
 • Route: /
 • Batflat version: 1.3.3
 • PHP version: 7.1.3
 • SQLite version: 3.15.1
 • Batflat modules: devbar, blog, pages, navigation, galleries, snippets, settings, contact, langswitcher
 • PHP extensions: Core, bcmath, calendar, ctype, date, filter, hash, iconv, json, mcrypt, SPL, pcre, readline, Reflection, session, standard, mysqlnd, tokenizer, zip, zlib, libxml, dom, PDO, openssl, SimpleXML, xml, wddx, xmlreader, xmlwriter, cgi-fcgi, curl, mbstring, Phar, pdo_mysql, pdo_sqlite, sqlite3
 • SELECT * FROM settings
 • SELECT * FROM modules ORDER BY sequence ASC
 • SELECT * FROM galleries
 • SELECT * FROM galleries_items WHERE gallery = ? ORDER BY id DESC
 • SELECT * FROM snippets
 • SELECT * FROM navs
 • SELECT navs_items.*,pages.slug FROM navs_items LEFT JOIN pages ON pages.id = navs_items.page WHERE navs_items.nav = ? AND navs_items.lang = ? ORDER BY `order` ASC
 • SELECT * FROM pages LEFT JOIN navs_items ON pages.id = navs_items.page WHERE navs_items.parent = ?
 • SELECT * FROM pages LEFT JOIN navs_items ON pages.id = navs_items.page WHERE navs_items.parent = ?
 • SELECT * FROM pages LEFT JOIN navs_items ON pages.id = navs_items.page WHERE navs_items.parent = ?
 • SELECT * FROM pages LEFT JOIN navs_items ON pages.id = navs_items.page WHERE navs_items.parent = ?
 • SELECT * FROM pages WHERE slug = ? AND lang = ?
 • $_GET
  Array
  (
  )
  
 • $_POST
  Array
  (
  )
  
 • $_COOKIE
  Array
  (
  )
  
 • $_SERVER
  Array
  (
    [_FCGI_X_PIPE_] => \\.\pipe\IISFCGI-8e0bbde2-c3f2-4469-a67e-d0407970042c
    [ALLUSERSPROFILE] => C:\ProgramData
    [APPDATA] => C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming
    [APP_POOL_CONFIG] => C:\inetpub\temp\apppools\Wrzesien39\Wrzesien39.config
    [APP_POOL_ID] => Wrzesien39
    [CommonProgramFiles] => C:\Program Files\Common Files
    [CommonProgramFiles(x86)] => C:\Program Files (x86)\Common Files
    [CommonProgramW6432] => C:\Program Files\Common Files
    [COMPUTERNAME] => WIN-1UCGVESUJ6L
    [ComSpec] => C:\Windows\system32\cmd.exe
    [FP_NO_HOST_CHECK] => NO
    [LOCALAPPDATA] => C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
    [NUMBER_OF_PROCESSORS] => 4
    [OS] => Windows_NT
    [Path] => C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft\Web Platform Installer\;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files\MySQL\MySQL Utilities 1.6\;
    [PATHEXT] => .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
    [PROCESSOR_ARCHITECTURE] => AMD64
    [PROCESSOR_IDENTIFIER] => Intel64 Family 6 Model 79 Stepping 1, GenuineIntel
    [PROCESSOR_LEVEL] => 6
    [PROCESSOR_REVISION] => 4f01
    [ProgramData] => C:\ProgramData
    [ProgramFiles] => C:\Program Files
    [ProgramFiles(x86)] => C:\Program Files (x86)
    [ProgramW6432] => C:\Program Files
    [PSModulePath] => C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
    [PUBLIC] => C:\Users\Public
    [SystemDrive] => C:
    [SystemRoot] => C:\Windows
    [TEMP] => C:\Windows\TEMP
    [TMP] => C:\Windows\TEMP
    [USERDOMAIN] => WORKGROUP
    [USERNAME] => WIN-1UCGVESUJ6L$
    [USERPROFILE] => C:\Windows\system32\config\systemprofile
    [windir] => C:\Windows
    [ORIG_PATH_INFO] => /index.php
    [URL] => /index.php
    [SERVER_SOFTWARE] => Microsoft-IIS/8.5
    [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
    [SERVER_PORT_SECURE] => 1
    [SERVER_PORT] => 443
    [SERVER_NAME] => september39.pl
    [SCRIPT_NAME] => /index.php
    [SCRIPT_FILENAME] => D:\~wrzesien39\index.php
    [REQUEST_URI] => /
    [REQUEST_METHOD] => GET
    [REMOTE_USER] => 
    [REMOTE_PORT] => 33561
    [REMOTE_HOST] => 172.68.65.144
    [REMOTE_ADDR] => 172.68.65.144
    [QUERY_STRING] => 
    [PATH_TRANSLATED] => D:\~wrzesien39\index.php
    [LOGON_USER] => 
    [LOCAL_ADDR] => 37.120.185.130
    [INSTANCE_META_PATH] => /LM/W3SVC/2
    [INSTANCE_NAME] => WRZESIEN39
    [INSTANCE_ID] => 2
    [HTTPS_SERVER_SUBJECT] => CN=september39.pl
    [HTTPS_SERVER_ISSUER] => C=US, O=Let's Encrypt, CN=Let's Encrypt Authority X3
    [HTTPS_SECRETKEYSIZE] => 2048
    [HTTPS_KEYSIZE] => 256
    [HTTPS] => on
    [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
    [DOCUMENT_ROOT] => D:\~wrzesien39
    [CONTENT_TYPE] => 
    [CONTENT_LENGTH] => 0
    [CERT_SUBJECT] => 
    [CERT_SERIALNUMBER] => 
    [CERT_ISSUER] => 
    [CERT_FLAGS] => 
    [CERT_COOKIE] => 
    [AUTH_USER] => 
    [AUTH_PASSWORD] => 
    [AUTH_TYPE] => 
    [APPL_PHYSICAL_PATH] => D:\~wrzesien39\
    [APPL_MD_PATH] => /LM/W3SVC/2/ROOT
    [IIS_UrlRewriteModule] => 7.1.1952.0
    [HTTP_CF_CONNECTING_IP] => 54.162.50.232
    [HTTP_CF_VISITOR] => {"scheme":"https"}
    [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https
    [HTTP_CF_RAY] => 38323359bce223b4-IAD
    [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 54.162.50.232
    [HTTP_CF_IPCOUNTRY] => US
    [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
    [HTTP_HOST] => september39.pl
    [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip
    [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
    [HTTP_CONTENT_LENGTH] => 0
    [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
    [FCGI_ROLE] => RESPONDER
    [PHP_SELF] => /index.php
    [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1500843046.7068
    [REQUEST_TIME] => 1500843046
    [PATH_INFO] => home
    [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => 
  )